Arrangement og konferanser

Vellykkede webinarer, konferanser og arrangement krever nøye planlegging, og det er viktig å ta hensyn til mange faktorer for å lykkes som arrangør. 

Audioland hjelper sine kunder med prosjektering og produksjon av arrangement i alle størrelser – slik at arrangøren kan fokusere på sin vertskapsrollen.  

Innovativ kulturENTREPRENØR

Audioland jobber med kunder som har behov til å skape unike opplevelser og utvikler events for ulike type arrangement. Trygg kvalitet er noen av bærebjelkene i vår virksomhet.

Med røttene fra Nord

Audioland har jobbet bevist for å presentere lokal kultur og musikkopplevelse i forbindelse med konferanser og events. 

Audioland har et godt etablert nettverk av kunstnere i den arktiske delen av Norge, Sverige, Finland og Russland. Vi har derfor en mulighet til å skape spennende samarbeidsprosjekter innen kulturfeltet på tvers av land og grenser, også nettbasert / digitalt.

Engasjert visjonær

Audioland skaper formidlingsarenaer for musikk og scenekunst. Vårt engasjement i kultur fra nord og spisskompetanse i arrangørfeltet har ikke gått ubemerket.  Respekt til kundenes visjoner har bidratt til flere vellykka arrangement gjennom årene.

Vi ser mennesker

Audioland er lojal og åpen samarbeidspartner for våre oppdragsgivere. Vår styrke er å se folk rund oss og behandle kultur, mennesker og tradisjoner med respekt.

Multikulturell kompetanse, bakgrunn fra både reiseliv og profesjonell kunstfeltet, flere viktige arbeidsspråk, er noen av våre viktige arbeidsverktøy.

IMG_0376001 (002)

Noen av våre kundereferanser

Kontakt oss